Site Kullanım Sözleşmesi


Bu sözleşme dahil tüm site içeriğini ve onaylanması gereken diğer metinleri kullandığı dile çevirmek kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 
(It is the user’s own responsibility to translate all site content, including this agreement, and other texts that require approval, into the language they use.)

AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMALARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE BURADA YER ALAN/BELİRTİLEN UYGULAMALARI KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). , https://vizerandevu.net/  subdomain veya vizerandevu.net alan adı sahibine ait diğer siteler ile  şu anki kullanmış olduğunuz vizerandevu.net alan adına ait ek Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). internet sitesini kullanmakla veya VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz.

Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., ilgili Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Konsolosluk ve yetkililerine vize , pasaport ve diğer belgelerin işlemleri için talepte bulunmak isteyen kişilere süreçler hakkında bilgilendirme ile izlemeleri gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla beraber bu kişilerin vize, pasaport ve belge işlemleri kapsamında doldurmaları gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili Alman konsolosluğu veya yetkilisinden randevu alınması hizmetlerini de vermektedir.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı , operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda ilgili Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Konsolosluk başvurularına ve yetkililerine aracılık eden sorumlu hizmet kuruluşudur. Ancak VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., ilgili Büyükelçiliğinin/Başkonsolosluğunun/Konsolosluğunun uzantılı bir kuruluşu, yetkilisi ve devlet kurumu değildir. Ve doğrudan vize ve pasaport verme yetkisine sahip değildir.

 2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve sizden istenen diğer bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da hizmet talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.vizerandevu.net subdomain veya vizerandevu.net alan adı sahibine ait diğer siteler ile  şu anki kullanmış olduğunuz vizerandevu.net alan adına ait ek web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, www.vizerandevu.net web sitesinde aşağıdaki sayfalardaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butonlara tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’nin vereceği aracılık hizmetini almayı kabul etmiş etmiş olacaktır. İşbu Sözleşme VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in vereceği aracılık/danışmanlık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

Ek Sözleşmeler

https://vizerandevu.net/hizmet-sozlesmesi/

5. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı/Üye, VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in web üzerinden form doldurması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde yer alan bilgiler VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

7. Danışmanlık Hizmetinin Başlaması

Danışmanlık hizmeti, web sitemiz üzerinden online dolduran formda belirtilen ücretin şirketimizin ilgili banka hesabına ödenmesi ile başlar.

8. Diğer

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve VIZE BAŞVURU DAN. LTD. ŞTİ’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). için bağlayıcı değildir.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ )., sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’te yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ). ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).’in tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve GAZİANTEP (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

VİZE OFİSİ ( MAMİ TURİZM SEY. ACEN.LTD.ŞTİ ).

Tüm sorularınız için bizimle İLETİŞİM kurabalirisinz.

Menü
Acil Vize